18.11. 2023 – CZECH ENSEMBLE BAROQUE – KAISERREQUIEM, 19:00

18.11.2023
Valašské Meziříčí

Obsazení:

  • Pavla Radostová – soprán
  • Tereza Válková – mezzosoprán, umělecká vedoucí
  • Martin Ptáček – alt
  • Jakub Kubín – tenor
  • Jiří Miroslav Procházka  – bas

 

Něco málo o skladateli a díla Kaiserrequiem

Ačkoliv se Johann Joseph Fux sám považoval více za teoretika a pedagoga, než za komponistu, je jeho skladatelský odkaz obsáhlý. Zachovalo se kolem 400 kompozic, jejichž charakter vyplývá jednak z konvencí vídeňského dvora počátku 18. století, jednak z Fuxovy pozice.

V 90. letech 16. století se Johann Joseph Fux přestěhoval do Vídně, kde byl v roce 1698 jmenován dvorním skladatelem habsburského císaře Josefa I.   Kaiserrequiem bylo původně zkomponováno pro pohřeb císařovny Leonory v roce 1720 a zaznělo ještě několikrát – při dalších pohřbech v císařské rodině, například v roce 1736 na pohřbu prince Evžena Savojského a o čtyři roky později na zádušní mši za císaře Karla VI. Několikrát bylo také provedeno pro obřady v den Všech svatých.